13SR04A

Fashion Design & Styling : Akiko OhbA
Direction & Graphic design : Hideyasu Saji
Photography : Hideyasu Saji
Hair : Yuji Okuda
Make-up : Asami Maeda
model : Stella